Workshops

Circling

Circling är en form av relationell meditation, där man som individ deltar i ett kollektivt utforskande av hur nuet utvecklar sig och de relationella mönster som uppstår i det. Genom att sätta ord på vad som sker, inom en själv och vad man uppfattar att man ser i andra, så lyfter man fram de relationella samspel till ytan (de pågår hela tiden när man umgås med andra, men då i det outtalade). Det blir möjligt att utforska djupet av vad som sker i en tillsammans med andra..

Jag är certifierad att leda Circling av Circling Europe och anordnar regelbundna Circlingsessioner (både kvällar och heldagar) i Malmö via Circling Malmö-gruppen på Facebook.

Circling