Om

Om Fredrik

Fredrik Gynnhammar

Mitt namn är Fredrik Gynnhammar och det är jag som driver Embodiment Lab. Jag har en stark passion att på djupet utforska villkoren för vår mänskliga existens och vad som genererar utveckling och hälsa. För mig har kroppslig förankring (body-mind/embodiment), närvaro-träning (meditation), och kreativa approacher för relaterande blivit nycklar i denna utforskning. Jag har i över 15 år mediterat och utforskat olika system för terapi samt för personlig och andlig utveckling. Jag har flerårig erfarenhet av att jobba med människor i terapeutiska processer, att facilitera workshops inom relaterande och embodiment samt att undervisa.

Jag har alltid varit lockad av att integrera/syntetisera olika perspektiv och system/ramverk vilket också är en grundpelare för Embodiment Lab - att verka utifrån en integrativ ansats.

Jag tror mycket på lekfullheten och att kontakten med de oskuldsfulla och unga delarna av oss själva är centrala för hälsa, livslust och sann utveckling. Och att denna kontakt står i relation till förmågan att, kunna hantera komplexitet, kunna härbärgera motgångar och hitta styrka att klara av livets utmaningar på ett kreativt och dynamiskt sätt.

Fredrik Gynnhammar


  Legitimerad fysioterapeut

 • Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund (Lunds Universitet)
 • Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom (IBK)
 • Certifierad i Circling (Circling Europe)
 • Certifierad i TRE: Stress, Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE® For All)
 • Kontinuerligt utbildad i olika body-mind behandlingsmetoder och praktiker samt psykosomatisk och traumabehandling på universitet och i privat regi; bland annat Feldenkrais, Focusing, Somatic Experiencing och 5 rytmer
 • 8 års erfarenhet av att jobba med människor i terapeutiska processer
 • 5 års erfarenhet av att facilitera workshops i t.ex. Focusing, Circling, dans och kroppsnärvaro


Legitimerad fysioterapeut

 • Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund (Lunds Universitet)
 • Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom (IBK)
 • Certifierad i Circling (Circling Europe)
 • Certifierad i TRE: Stress, Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE® For All)
 • Kontinuerligt utbildad i olika body-mind behandlingsmetoder och praktiker samt psykosomatisk och traumabehandling på universitet och i privat regi; bland annat Feldenkrais, Focusing, Somatic Experiencing och 5 rytmer
 • 8 års erfarenhet av att jobba med människor i terapeutiska processer
 • 5 års erfarenhet av att facilitera workshops i t.ex. Focusing, Circling, dans och kroppsnärvaro

Embodied Touch

Om Embodiment Lab

Embodied Touch

Begreppet embodiment har ingen riktigt bra svensk översättning; det pekar på människans inneboende förkroppsligadhet och hur vårt psyke står i djup förbundenhet med kroppen, och via kroppen hela den omgivande världen.

... Vi lever i en hektisk och prestationsbaserad samtid, där vår upplevda kontakt med vår förkroppsligadhet ofta faller bort. Det leder till att vi tappar livskraft, kontakten med vår intuition och vår omedelbara livskompass. Vilket leder vidare till att vi kan känna oss alienerade, vilsna och ensamma.

Samtidigt äger vi förmågan att stanna upp, uppmärksamma oss själva som ett förkroppsligat subjekt. Ett förkroppsligat subjekt som av någon anledning befinner sig här just nu - i detta tid och rum - och har förmågan att känna, uppleva, tänka, erfara och dessutom förmågan av att erfara sig själv (förmågan till självmedvetenhet). I denna förankring finns en inneboende livfullhet och öppenhet. När vi tar in denna kontakt banar den vägen för grundning, vitalitet och vila för hela vårt system (kropp såväl som psyke).

En kraftfull resurs vi har som människor är att vi i grunden är djupt relationella. Genom stödet av en annan medmänniskas närvaro kan vi nå djupare kontakt med oss själva. Alla koncept på Embodiment Lab bygger på denna relationella grund. Intentionen med Embodiment Lab är att stärka den kroppsliga kontakten - för individer såväl som organisationer. Genom att vi återtar en djupare kontakt med oss själva, våra känslor, vår intuition, kan vi komma närmare de som är betydelsefulla för oss och känna oss mer hemma här på jorden. I detta syfte erbjuder jag här på Embodiment Lab tjänster i olika format; individuella tjänster för privatpersoner, konsultuppdrag för organisationer samt kurser och workshops.