Kroppsnärvaro och affektmedvetenhet för psykologer och psykoterapeuter

Öva upp din egna kroppsnärvaro för att kunna integrera kroppen mer i terapi

  • Fokus ligger på direktupplevt erfarande av kontakten med kroppen, inte på teori

  • Integrerar kroppsnärvaroträning med mer subtila affektmedvetenhetsträning

  • Direkta verktyg för att du som terapeut ska kunna vara mer närvarande för din egna kroppsliga upplevelse/förankring i mötet med dina klienter

  • Individuellt övande i grupp för att få djupare kontakt med din egna upplevelse

  • Kortare teoretisk introduktion för ge ett terapeutiskt sammanhang till kroppen i terapi

  • Parövningar för att ge dig erfarenheter av kroppsligt förankrat intoning, samreglering och samspel

Kroppsnärvaro utomhus

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som psykolog, psykoterapeut eller på annat sätt jobbar med människor i terapeutiska processer. Du kommer fördjupa kontakten med din egna kroppsliga förankring. En god kroppsnärvaro hänger ihop med en god affektmedvetenhet. Genom att kombinera olika kroppsnärvaroövningar med kroppsliga affektregleringsmetoder så får du möjlighet att odla de resurserna. Detta möjliggör att du dels oavsett terapiform kan integrera din kroppsliga upplevelse av terapiprocessen mer i dina interventioner med klienten. Då affektmedvetenhet är en central del i många terapiformer är det nära att göra kopplingen till att stärkande av din egen kroppsnärvaro kommer inverka positivt på de terapeutiska processerna som du erbjuder.

Och du som jobbar med terapiformer som har inslag av "bottom-up" - exempelvis Compassionfokuserad terapi (CFT), Acceptance Commitment Therapy (ACT), Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), Mindfulnessbaserade interventuoner - kommer ha en bättre utgångspunkt för mötet med klienten, om du är grundad i din egen kropp.

Upplägg

Kursen består huvudsakligen av fysisk processorienterad undervisning under 3 heldagar. Denna föregås av en teoretisk introduktion som sker digitalt, med ett digitalt frågesamtal en vecka innan den fysiska delen börjar. När du väl är på plats är det din egna upplevelse och övande med kroppen som står i centrum. Det blir en plats för dig att stiga in i djupare kontakt med dig själv samt smaka på hur det är att möta andra från denna platsen. Innehållet omfattar:

  • Kroppsnärvaroövningar i rörelse: i syfte att etablera mer grundning i kroppen

  • Kroppsnärvaroövningar i stillhet: där fokuset blir mer subtilt på den interoceptiva känslomässiga upplevelserna i kroppen

  • Relationella övningar med den kroppsliga upplevelsen som grund: i syfte att ge erfarenhet hur upplevelsen förändras i det direkta mötet med en annan som bevittnar processen och att integrera kroppsnärvaron med den terapeutiska situationen)

  • Möjlighet reflektionsprocesser uppdelat i mindre grupper för att ta del av andras upplevelse och smälta upplevelsera och effekterna av dem

För mer information om kursdatum, kostnad, med mera kontakta mig på
fredrik@embodimentlab.se