Välkommen till Embodiment Lab

Embodiment Lab drivs av Fredrik Gynnhammar och erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och organisationer inom embodiment/kroppsnärvaro, integrativ psykosomatisk terapi, psykosomatisk fysioterapi, relationellt utforskande och personlig utveckling:

  • Individuella samtal och behandlingar [för privatpersoner]

  • Kurser och workshops

  • Konsultuppdrag [för företag och organisationer]

Syfte

Embodiment Lab drivs av viljan att skapa möjligheter och förutsättningar för människor att komma i djupare kontakt med sig själva, hitta mer livfullhet och upptäcka nya sätt att vara - med sig själva, med andra och i världen. I detta syfte erbjuder jag tjänster i olika format, både fysiskt och digitalt.

Om Fredrik

Mitt namn är Fredrik Gynnhammmar. Jag driver Embodiment Lab utifrån en stark passion att på djupet utforska villkoren för vår mänskliga existens och vad som genererar utveckling och hälsa.
Läs mer om mig.

Individuella tjänster

för privatpersoner - på mottagning i centrala Malmö eller digitalt

Integrativ psykosomatisk terapi

Terapi där utgångspunkten är att kropp, tankar, känslor och psykiska bekymmer är direkt sammanlänkade. Det är en relationell terapi med rötter i psykodynamisk teori samt olika kroppspsykoterapeutiska ramverk.
Läs mer.

Utforskande samtal

Samtal faciliterade för att skapa en djupare kontakt med dig själv, i ett omedelbart utforskande av din värld. De har en relationell grund och utgår från vad som händer här och nu. De är till för att vara ett tillåtande rum att få utrymme att utforska olika delar av dig själv, få kontakt med din livfullhet och att känna dig mer hel.
Läs mer.

Psykosomatisk fysioterapi

Här görs kroppen och rörelse till primär utgångspunkt. Fokus ligger på mjuka rörelser och den egna upplevelsen av kroppen. Jag använder mig av olika ramverk för att arbeta med kroppsligt förankrad medveten närvaro, bland annat Basal kroppskännedom, Feldenkrais, TRE, mindfulness och medveten dans.
Läs mer.

Integrativ psykosomatisk terapi

Terapi där utgångspunkten är att kropp, tankar, känslor och psykiska bekymmer är direkt sammanlänkade. Det är en relationell terapi med rötter i psykodynamisk teori samt olika kroppspsykoterapeutiska ramverk.
Läs mer.

Psykosomatisk fysioterapi

Här görs kroppen och rörelse till primär utgångspunkt. Fokus ligger på mjuka rörelser och den egna upplevelsen av kroppen. Jag använder mig av olika ramverk för att arbeta med kroppsligt förankrad medveten närvaro, bland annat Basal kroppskännedom, Feldenkrais, TRE, mindfulness och medveten dans.
Läs mer.

Utforskande samtal

Samtal faciliterade för att skapa en djupare kontakt med dig själv, i ett omedelbart utforskande av din värld. De har en relationell grund och utgår från vad som händer här och nu. De är till för att vara ett tillåtande rum att få utrymme att utforska olika delar av dig själv, få kontakt med din livfullhet och att känna dig mer hel.
Läs mer.

Kurser och workshops

Kurser

Kurser tillämpade för dig som arbetar med människor i jobbet. Läs om allmän information och se lista över pågående kurser här.

Workshops

För närvarande anordnar jag regelbundet workshops i Circling, en form av relationell meditation. Öppna för alla.
Läs mer.

Kurser

Kurser tillämpade för dig som arbetar med människor i jobbet. Läs om allmän information och se lista över pågående kurser här.

Workshops

För närvarande anordnar jag regelbundet workshops i Circling, en form av relationell meditation. 
Läs mer.

Tjänster för företag och organisationer

Konsultuppdrag

Skräddarsydda uppdrag utifrån din organisations/företags behov i format som föreläsningar, workshops, informationssamtal och övningssessioner. Vi kommer överens om innehåll utifrån ert behov - det kan till exempel vara: kroppsnärvaro, mentalt och kroppsligt välbefinnande, stresshantering, mindfulness/meditation, autentiskt relaterande.
Läs mer.